Masterís Hammer

Ten dvan?cter?k zmizel v hou?t?

Masterís Hammer

Ten dvan?cter?k zmizel v hou?t?,
t?? soudruhy sv? nevid?m
a? odvaha m? neopou?t?
na roh lesn? zatroub?m:

Jen ozv?na mi z hloubi zn?
a pode mnou m?j o?,
to nevesel? ve?ern?
jest vskutku spole?nost!


A ke v?emu je?t? do j?my
j? se sv?m kon?m pad,
tu ?t?st? Osud p?eje mi,
?e nezl?mal jsem vaz.

Te? probouz?m se z mr?kot t??k?ch,
smrti o vlas unik?m,
kdy? tu n?hle z hlubin lesn?ch
kr??? d?vka spanil?, cha cha cha...

Pov?z mi jen, ?e nejsi sen;
nev?m, zda sp?m ?i bd?m?
P?eludem t?m tak okouzlen;
co?pak se v r?ji nach?z?m?


I kdyby smrti dech m? obe?el
i zkr?til ?it? hned,
skvost kr?sn?j?? bych nena?el
na sv?t? tis?c let!