Masterís Hammer

Ka?d? z n?s

Masterís Hammer

Va?e srdce p?et?kaj? hn?vem
nemilosrdn?m,
cht?j? se zbavit z?t??e
pro kterou tam m?sta nen?,
t?ch odporn?ch v?ed?
na bu??c?ch svalech
kone?n? svobodn?ch,
te? u? je to n?co v?c ne?
rouh?n?!
Odporn? symboly svat?ho t?la
sve?ep? pohledy ob??enc?


z jejich s?dla jsou uhn?tena
tis?ce no?? vyr?v? znamen?
ka?d? z n?s zab?j? Boha!
Doneste k ob?adu b?emeno sv?
znetvo?en? k obrazu jeho
to astr?ln? spojen? velmi siln?
jeho j?dro mus? b?t pobodeno.
Roz?haven? ocelov? hroty
proj??d?j? taj?c?m voskem
zanik? sv?t podl?ch
v???c?ch s dut?m mozkem!