Masterís Hammer

J? miz?ri? osudu jsem pron?sledov?n

Masterís Hammer

J? miz?ri? Osudu jsem pron?sledov?n
a du?e m? jen pochybnostmi prostoupena jest
jak maso ?ervy prolezl? jen ?ivot p?edst?r?m,
ratolest ?t?st? m?ho p?estala ji? d?vno kv?st.
J? hejtmanovy p??zn? po??val jsem nemal?
a v ?myslu v?dy nejlep??m j? v?rn? p?i n?m st?l,
Tu mezi n?s v?ak vr??ej? kl?n s?ly nekal?-
to? d?vod pro? m? v?voda na koberci skopal.


A zoufalstv? m? dvojn?sobn? dovr?eno kdy?
??r moji pomsty spravedliv? nev?slovn? vzpl?l,
tu marn? k srdc?m okultist? hled?m spr?vn? kl??,
s?m Atrament od Spiritusu vyhodit m? dal.
Do ?elezn?ho Brodu p??ky hodin dv? a p?l,
tam znamenitou n?levnu j? odprad?vna zn?m
a o samot? vyhl?dnu si v koutku mal? st?l,
tam zma?en? sv? ide?ly v lihu pochov?m!!!

J? miz?ri? Osudu jsem pron?sledov?n
t?lo m? ji? alkeholem prostoupeno jest,
jako slep? jezevec se lesem potlouk?m
a m?s?c d?v? ?ece st??bra prapodivn? lesk.
Zvuk rozbou?en?ch pe?ej? je krav?l smrt?c?,
hlas moj? du?e znenad?n? stejn? n?p?v m?!
Vzpom?nejte na m? n?kdy v Jilemnici,
nebo? tady kon?? cesta ?tolby Blethera!