Fabrizio Ferri

Truovate a n ato

Fabrizio Ferri

Tu... ca te vu? mettere a f? ammore c? mme
ma io s? spusate e nun 'o pozze mai f????
lievete 'a capa st? penziere nenn???
Tu. ca passe e spasse p? me f? nammur?
questo tuo amore nun 'o pozz accett?
pirci? te ric ca nun me a cerc?

Truovete a n'ate
ca te v? bbene e ca nunn'? spusate
ca overamente 'e te p? s'annammore
e c? nisciune mai t'adda lass????
Truovete a n'ate
ca te regal 'o sole int'e gghiurnate
e p? te porta 'a luna int'e nuttate
sul accuss? tu 'e me te pu? scurd???


Si... m? stai suffrenn pecch? nun vu? cap?
tu me vuliss sulamente pe tteeee
ma tutt chest nun 'o pu? mai av?eehhhehhh

Truovete a n'ate
ca te v? bbene e ca nunn'? spusate
ca overamente 'e te p? s'annammore
e c? nisciune mai t'adda lass????
Truovete a n'ate
ca te regal 'o sole int'e gghiurnate
e p? te porta 'a luna int'e nuttate
sul accuss? tu 'e me te pu? scurd???

Truovete a n'ate
ca te regal 'o sole int'e gghiurnate
e p? te porta 'a luna int'e nuttate
sul accuss? tu 'e me te pu? scurd???