Peha

Pr?li? ve?a sentimentu

Peha

Vo v?etkom ??m prech?dzam
je a? pr?li? ve?a sentimentu
zhov?ram sa s ozvenou
len ju m??em v dave stretn??


Raz mi niekto povedal
nechaj veci plyn??
v?etko ?? sa ve?n? zd?
prejde za p?r min?t

Kam sa hnem tam v?ade je
sn?? a? pr?li? ve?a sentimentu
ne?ak?m ?e precitnem
?e ma vyhl?sia za sv?t?