Kaija Koo

Jouluy?, juhlay?

Kaija Koo

jouluy?, juhlay?
p??ttynyt kaik' on ty?
kaks vain valveil on puolisoa
lapsen herttaisen nukkuessa
seimi k?tkyess??n
seimi k?tkyess??n


jouluy?, juhlay?
paimenil yksin ty?
enkel taivaista ilmoitti heil
suuri voittanut riemu on teil
Kristus syntynyt on
Kristus syntynyt on

jouluy?, juhlay?
t?ytetty nyt on ty?
olkoon kunnia Jumalalle
maassa rauha my?s ihmisille
olkoon suosio suur'
olkoon suosio suur'